Terma Dan Syarat


Dengan menggunakan laman web ini, pengguna adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

    1. Sebarang penggunaan semula maklumat di dalam aplikasi ini (samada secara elektronik atau format salinan keras) untuk kegunaan komersil termasuklah jualan dan edaran adalah dilarang sama sekali

    2. Pengguna tidak dibenarkan mengubahsuai, menyusun semula atau menambah sebarang data yang terkandung di dalam aplikasi ini.

    3. Pengguna yang menggunakan data digital/ bahan cetakan dari aplikasi ini adalah bertanggungjawab sepenuhnya sekiranya berlaku sesuatu ke atas data digital/ bahan cetakan yang digunakan.

    4. Pengguna adalah ditegah daripada menyebarkan akaun yang didaftarkan untuk menggunakan aplikasi ini kepada pihak ketiga atau pihak yang berkepentingan lain.

    5. Pihak JPBD Negeri Melaka dengan sedaya upaya akan memastikan segala maklumat yang terkandung di dalam aplikasi ini adalah setepat mungkin. Namun, pekhidmatan ini disediakan secara "as is and as available basis". Ia tidak boleh dijadikan sebagai alat dalam membuat keputusan mutlak.


Penafian


Kerajaan Negeri Melaka dan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Melaka tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami pengguna ketika mengunakan aplikasi ini.