Hubungi Kami


Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Melaka adalah data custodian bagi maklumat guna tanah di Negeri Melaka. Kerjasama agensi dan jabatan kerajaan diterajui oleh pihak Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Melaka adalah bagi menggalakkan perkongsian data geospatial dan mengelakkan berlakunya pertindihan data dikalangan agensi awam. Untuk itu, adalah menjadi visi kami membekalkan maklumat terkini berkaitan penggunaan tanah di Melaka. Pihak kami akan cuba dari masa ke semasa akan meningkatkan kualiti dan mutu data geospatial, memperkayakan kandungan aplikasi ini bagi memberikan khidmat terbaik kepada orang awam khususnya.Sebarang pertanyaan, maklumbalas dan aduan boleh dikemukakan melalui;

Unit Maklumat Gunatanah Negeri,
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Melaka,
Aras 5, Wisma Negeri, Bandar MITC, Hang Tuah Jaya,
75450 Ayer Keroh, Melaka.

Tel:+606-333-3333 samb:5155/5145/5165 Faks: +606-2323443
Laman Web : www.jpbdmelaka.gov.my
email : melgis@melaka.gov.my
aduan : salurkan aduan berkaitan aplikasi ini ke ADUAN