GUNATANAH SEMASA
GUNATANAH ZONING
GUNATANAH KOMITED

Makluman kepada pengguna Bisnes, fungsi Google Satelite/Google Street View telah diaktifkan semula. Harap maklum & terima kasih

Pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Aplikasi MeLGIS sedang dilaksanakan dan berkemungkinan akan berlaku gangguan pada sistem tersebut pada masa ini. Pihak kami akan cuba meminimunkan gangguan sistem tersebut. Sebarang pertanyaan boleh hubungi Pentadbir Sistem iaitu Puan Marzaedah binti Mat Jin di talian 06-333 3333 samb 5155. Sebarang kesulitan amatlah dikesali.


Aplikasi MeLGIS (Melaka Geographic Information System) adalah merupakan satu inisiatif PLANMalaysia@Melaka bagi memastikan sistem penyampaian berkualiti yang berteraskan perancangan jangka panjang di dalam perkhidmatan perancangan bandar. Aplikasi ini juga selaras dengan hasrat menjayakan salah satu strategi ICT diperingkat Negeri Melaka. Melalui aplikasi ini, agensi-agensi Negeri Melaka serta orang awam boleh mengakses data geospatial dalam satu aplikasi yang sama secara atas talian (online).


Aplikasi ini memberi penekanan kepada aspek penggunaan tanah semasa dan zoning Negeri Melaka secara menyeluruh merangkumi Daerah Melaka Tengah, Alor Gajah dan Jasin. Konsep penggunaan dan perkongsian data geospatial juga mampu meningkatkan keseragaman dalam membantu agensi teknikal Negeri Melaka khususnya dalam merangka perancangan, polisi dan strategi pembangunan secara lebih berkesan.


Katalog Data memaparkan senarai data-data yang boleh dicapai mengikut kategori pengguna. Untuk pengguna bisnes, terdapat beberapa jenis data yang boleh dibeli di sini. Klik butang beli yang terdapat pada nama data berkenaan.


Pengguna Awam

Gunatanah Semasa RTD
Gunatanah Zoning RTD
Kad Indeks
Lot Kadaster
Jalan
Sempadan Daerah
Sempadan Mukim
Sempadan BP
Sempadan BPK
Sempadan PBT

Pengguna Bisnes

Zon Utama Konservasi
Zon Penampan Konservasi
Gunatanah Semasa
Gunatanah Semasa RTD
Gunatanah Zoning RTD
Zoning RT Hang Tuah Jaya
Zoning RTD Alor Gajah 2020
Kad Indeks
Lot Kadaster
Jalan
Sempadan Daerah
Sempadan Mukim
Sempadan BP
Sempadan BPK
Sempadan Parlimen
Sempadan DUN
Sempadan PBT
Sempadan JKKK
Sempadan Kariah
Sempadan Taman Perumahan

Pengguna Korporat

Zon Utama Konservasi
Zon Penampan Konservasi
Gunatanah Semasa 2013
Gunatanah Semasa 2014
Gunatanah Semasa Jan-Jun 2015
Charting Melaka
Komited 2008-2015
Gunatanah Semasa RTD
Gunatanah Zoning RTD
Zoning RT Hang Tuah Jaya
Zoning RTD Alor Gajah 2020
Rumah Ibadat Bukan Islam 2010
Tanah Lapang Warta Melaka 2014
Tanah Lapang Komited 2009-2014
Rezab Pendidikan 2013-2015
Kad Indeks
Lot Kadaster
Jalan
Sempadan Daerah
Sempadan Mukim
Sempadan BP
Sempadan BPK
Sempadan Parlimen
Sempadan DUN
Sempadan PBT
Sempadan JKKK
Sempadan Kariah
Sempadan Taman Perumahan
Muat Turun Data

Sila daftar masuk untuk membuat pembelian dan muat turun data.

Pihak PLANMalaysia@Melaka tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman web ini.


KALENDAR AKTIVITI
KAJI SELIDIK
Loading Poll...